STERKE DIJKEN, VEILIGE TOEKOMST

Onderzoek in uitvoering

Gepubliceerd op 1 juli 2016

Voor de start van de werkzaamheden aan de dijk wordt er de komende periode onderzoek gedaan naar de exacte samenstelling van de grond en het profiel van de dijk. Dit heeft als doel de ondergrond waar werkzaamheden gaan plaatsvinden gedetailleerd in beeld te krijgen.

Wat gaat er gebeuren

Aan de buitenzijde van de dijk gaan we diverse onderzoeken doen om de dikte van onder andere de klei en de bestorting op de dijk te bepalen. Daarnaast bestaat het grondonderzoek uit sonderingen en boringen op of naast de dijk. Een sondering is een meting waarbij een stalen staaf met een kegelvormige punt in de grond wordt gedrukt. Bij een boring wordt een rond gat in de grond gestoken en worden grondmonsters voor laboratoriumonderzoeken genomen. Ook meten landmeters dwarsprofielen van het dijklichaam.

Machines waarmee onderzoek wordt uitgevoerd
Machines waarmee onderzoek wordt uitgevoerd

Een deel van het grondonderzoek vindt plaats langs de openbare weg. Hierdoor kan er enige verkeershinder optreden. Indien nodig worden verkeersmaatregelen getroffen. We zorgen ervoor dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden en dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u in het vervolg onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan:

Inschrijven nieuwsbrief

Vragen, complimenten en klachten

Heeft u vragen, complimenten of juist klachten?
Vul dan ons formulier in:

Naar het formulier