STERKE DIJKEN, VEILIGE TOEKOMST

Nieuws Planning Documenten


Project Waalenburg

Natuurgebied Waalenburg is een belangrijk weidevogelgebied in het midden van Texel. Door het unieke gebied een impuls te geven krijgt de natuur hier de kans in oude glorie te herstellen.

Nieuwe inrichting

Het natuurgebied behoudt haar open karakter en krijgt meer bloemrijke weiden. Deze weiden zijn door de overgang van zoet en zout water het leefgebied van bijzondere vogels en planten, zoals zeldzame orchideeën. De oude kreken worden hersteld. Ook de recreatiemogelijkheden worden verbeterd, zodat inwoners en bezoekers kunnen genieten van de bijzondere natuur.

Waterpeil verhogen

Voor de ontwikkeling van natuur is een hoger waterpeil in dit gebied nodig.  Na uitvoering van de benodigde graafwerkzaamheden wordt stapsgewijs het waterpeil verhoogd, met de eerste peilverhoging op z'n vroegst in 2019. Uitgangspunt hierbij is dat de omgeving geen schade mag ondervinden. Daarom zijn afspraken gemaakt over het voorkomen van schade en wordt de situatie met een uitgebreid netwerk van peilbuizen gemonitord. Deze afspraken zijn opgenomen in het Draaiboek Voorkomen schade Waalenburg. Hierin staat ook beschreven hoe wordt gehandeld bij onvoorziene effecten of schade als direct gevolg van het project.

Contact via omgevingstelefoon project Waalenburg 06-51195540

Alleen aanvullende verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden

Naast de afsluiting van De Staart en Westerboersweg gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het project zijn er doordeweeks gedurende de werkzaamheden ook aanvullende verkeersmaatregelen zoals snelheidsbeperkingen. Deze zullen aanwezig zijn van maandagochtend tot donderdagavond zolang er gewerkt wordt. Op vrijdag, zaterdag en zondag wanneer de aanvullende maatregelen niet gelden zullen deze aanvullende verkeersmaatregelen dan ook afgeplakt / afgedraaid staan en zijn de gebruikelijke verkeersregels van kracht. Dit om onnodige overlast naar de omgeving te voorkomen.

large-Waalenburg start graafwerkzaamheden Randsloot 1 aug 2018.jpg

Eerste stuk grond waar in Waalenburg de graafwerkzaamheden plaatsvonden.